Devrimci Bir Hareket Yaratmak için Yoldaşlık Çağrısı

Hayalet Komite’nin Yoldaşlık Çağrısı yayınlandı.

Geçtiğimiz yüzyılda kapitalist dünya düzenini ayrıntılı bir şekilde kavramsallaştırıp, onun yıkıcı güçlerini tanımlayan ve toplumsal devrimin haritasını sunmuş olan Marksizm’in dersleri neredeyse tamamen unutulmuş haldedir. Bu unutuluş içinde özgün mirastan ve devrimci ilkelerden de uzaklaşılmış, sınıfın ihtiyaçları ve özlemleri yok sayılmıştır. Bu ilkesizliğin, unutuşun ve yok saymanın kendisi bir ideolojiye dönüşmüş ve bu ideoloji çoğu zaman ezilenlerin bile gerisine düşen söylemlere ve deneyimlere kaynaklık etmiştir. Unutmayalım ki, sınıf çelişkisinin olduğu her yerde herkes yaşam ve düşünce tarzı itibariyle bu sınıfsal kamplaşmanın bir yerindedir. Bu konum aynı zamanda herkesin ideolojik kimliğini oluşturur; söylemin ne olursa olsun, nasıl yaşarsan öyle düşünüyorsundur.

Aşağıdaki bağlantıdan metnin tamamına ulaşabilirsiniz.

http://hayaletkomite.org/wp-content/uploads/hayalet-komite-yoldaslik-cagrisi.pdf